Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

RAMIZ (RIFAT) DURIĆ

15.02.2020.
obituary1

BEKŠAD (BEGO) HONDO

14.02.2020.
obituary1

HUSO (IBRAHIM) ŠPAGO

13.02.2020.
obituary1

ADEM (MEHMED) LETIĆ

12.02.2020.
obituary1

AZIM (KASIM) PAŠIĆ

10.02.2020.
obituary1

ALIL (RAHMAN) LATIF

08.02.2020.
obituary1

AVDO (SALIH) HADŽIĆ

08.02.2020.
obituary1

AVDO (MUHAMED) GURDA

08.02.2020.
obituary1

EMIN (ALIJA) KRATOVAC

06.02.2020.
obituary1

SAMIR (ADEM) REPUH

05.02.2020.
obituary1

HAMID (DŽAFO) HOLJAN

05.02.2020.
obituary1

SALIH (OMER) HADŽIĆ

05.02.2020.
obituary1

MIDHAT (FEHIM) SARAČ

05.02.2020.
obituary1

SUAD (MEHMED) BEČIĆ

04.02.2020.
obituary1

IBRO (KEMAL) KARIŠIK

03.02.2020.
obituary1

ISMET (HALIL) DIVJAN

03.02.2020.
obituary1

FOČO (AVDO) SAFIJA

02.02.2020.
obituary1

JAKUB (AVDIJA) OĆUZ

31.01.2020.
obituary1

ZIJAD (ALIJA) ĐOZO

30.01.2020.
obituary1

ABAZI (ELMIJA) ENVER

28.01.2020.
obituary1

ADEM (AHMET) ZORLAK

27.01.2020.
obituary1

SRNA (ŠERIF) ESAD

26.01.2020.
obituary1

NAIL (HUSO) VATREŠ

26.01.2020.
obituary1

SEID (AGAN) KALJANAC

24.01.2020.
obituary1

NAIL (HAMID) HANDRKA

24.01.2020.
obituary1

ADEM (ABID) PACARA

22.01.2020.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke


Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)

Saznajte više


Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146