Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

RAGIB (FEHIM) ČELIK

13.08.2020.
obituary1

ESAD (MEHO) MUJKIĆ

13.08.2020.
obituary1

MALIK (FARIS) KAZIĆ

13.08.2020.
obituary1

SEJID (FEHIM) MIZDRAK

08.08.2020.
obituary1

ASIM (ABID) KAPO

08.08.2020.
obituary1

RIZAH (ZAJKO) MIRVIĆ

07.08.2020.
obituary1

ZARIF (ARIF) SAFIĆ

06.08.2020.
obituary1

FAIK (JUSUF) FETIĆ

06.08.2020.
obituary1

HAMZA (EMIN) SUĆESKA

03.08.2020.
obituary1

MEHO (Adem) MUJIĆ

02.08.2020.
obituary1

AIDA (HASIB) ZEC

30.07.2020.
obituary1

ZAIM (LATIF) TURUDIĆ

30.07.2020.
obituary1

ZAHID (MEHO) BEJDIĆ

29.07.2020.
obituary1

FEHIM (ALIJA) ČOKO

29.07.2020.
obituary1

RASIM (ZAIM) BEGOVIĆ

29.07.2020.
obituary1

NEZIR (AMIR) HANDRKA

28.07.2020.
obituary1

HASIB (AHMO) MUHIĆ

27.07.2020.
obituary1

HUSEIN (ATIF) BOROVAC

25.07.2020.
obituary1

OMER (HUSEIN) HUSKIĆ

24.07.2020.
obituary1

TIMUR (EKREM) NUMIĆ

24.07.2020.
obituary1

TEFIK (HAMIT) ABAZI

24.07.2020.
obituary1

SEAD (ATIF) PALO

23.07.2020.
obituary1

IRHAD (SALEM) ZUKIĆ

23.07.2020.
obituary1

HASAN (OSMAN) TURULJA

22.07.2020.
obituary1

FERID (DŽEMAL) LOJO

21.07.2020.
obituary1

HASAN (ALIJA) ČOLIĆ

16.07.2020.
obituary1

ISMET (JUSO) KRUHO

16.07.2020.
obituary1

OSMAN (LATIF) MIRVIĆ

15.07.2020.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke


Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)

Saznajte više


Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146