Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

ADEM (ABID) PACARA

22.01.2020.
obituary1

EDHEM (JAKUB) LANDŽO

21.01.2020.
obituary1

NUSRET (RAMO) PAŠIĆ

21.01.2020.
obituary1

SALIH (DŽAFER) KOVO

20.01.2020.
obituary1

AGIĆ (ADEM) HAKIJA

19.01.2020.
obituary1

SABIT (AZIZ) LAGARIJA

18.01.2020.
obituary1

HILMIJA (ASIM) MEDIĆ

17.01.2020.
obituary1

MUSTAFA (HALIL) ĐOZO

17.01.2020.
obituary1

DŽEVAD (EMIN) TUTIĆ

16.01.2020.
obituary1

OMER (SMAJO) GAZIBARA

16.01.2020.
obituary1

EKREM (SALKO) PAŠIĆ

14.01.2020.
obituary1

OSMAN (ZAIM) BRKOVIĆ

12.01.2020.
obituary1

GAČO (AHMED) MUHAREM

12.01.2020.
obituary1

ĆURT (SALIH) MIDHAT

12.01.2020.
obituary1

SABID (HUSO) KUBURIĆ

09.01.2020.
obituary1

EJUB (HASAN) ŠPAGO

09.01.2020.
obituary1

SEJAD (SELMAN) DURGUT

08.01.2020.
obituary1

HAMED (ALIJA) PLOČO

07.01.2020.
obituary1

SMAIL (MUJO) LINGO

06.01.2020.
obituary1

MUHAREM (AHMET) ABAZ

05.01.2020.
obituary1

ENVER (BEGO) BEGIĆ

04.01.2020.
obituary1

OSMAN (IBRO) KUSTURA

04.01.2020.
obituary1

FADIL (FEHIM) KOLAR

04.01.2020.
obituary1

DEMO (BAJRAM) NURAJ

03.01.2020.
obituary1

FIKRET (FADIL) HASIĆ

01.01.2020.
obituary1

MEHMED (MEHO) VOLODER

30.12.2019.
obituary1

ASIM (MEHMED) KREČO

30.12.2019.
obituary1

HODŽIĆ (NUMO) RASIM

29.12.2019.
obituary1

AMIR (TAIB) GRBO

26.12.2019.
obituary1

IBRO (TAHIR) DIVJAN

26.12.2019.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke

Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)
Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146