Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

NEZIR (HASAN) LIGATA

18.09.2020.
obituary1

KEŠAN (AMIR) FARUK

18.09.2020.
obituary1

ISMAILJI (ELEZ) NENAD

17.09.2020.
obituary1

AHMET (IBRO) PAJEVIĆ

14.09.2020.
obituary1

HASAN (MEDO) GLUHIĆ

12.09.2020.
obituary1

ADEM (SULJO) DELIĆ

10.09.2020.
obituary1

HAJRO (SULJO) DŽANKO

08.09.2020.
obituary1

ISMET (RAGIB) FAZLIĆ

08.09.2020.
obituary1

ESAD (OSMAN) TABAK

07.09.2020.
obituary1

UZEIR (MUSA) SARIĆ

05.09.2020.
obituary1

ADNAN (AZEM) ČORBO

03.09.2020.
obituary1

VEZIR (JUSO) ZUKIĆ

03.09.2020.
obituary1

SALEM (HAMID) HUBIJAR

01.09.2020.
obituary1

ALMA (SEAD) BEJDIĆ

01.09.2020.
obituary1

ŠEVKO KOVAČEVIĆ

31.08.2020.
obituary1

VELIJA (JUSO) ČONGO

31.08.2020.
obituary1

FEHRO (ADIL) KALAČA

27.08.2020.
obituary1

HASAN (JUSO) SPAHIĆ

27.08.2020.
obituary1

ENVER (HALIL) KURTIĆ

24.08.2020.
obituary1

DŽEJLA (DENIS) ORULI

21.08.2020.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke


Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)

Saznajte više


Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146