Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

AZIZ (JUSUF) PELJTO

21.10.2020.
obituary1

ASIM (ŠEMSO) ĆESKO

20.10.2020.
obituary1

EDHEM (ŠABAN) MALIKI

17.10.2020.
obituary1

SMAJO (BEĆIR) BEGIĆ

15.10.2020.
obituary1

ENVER (AVDO) BUNIĆ

15.10.2020.
obituary1

SALKO (MUJO) MEHIĆ

15.10.2020.
obituary1

ZAIM (ZAJKO) BAJIĆ

15.10.2020.
obituary1

SALIH (MUJO) SMAJIĆ

13.10.2020.
obituary1

NAIL (MUJO) OLOVČIĆ

13.10.2020.
obituary1

MUHAMED (AHMED) MECAN

13.10.2020.
obituary1

MIRSAD (ALIJA) BRKAN

13.10.2020.
obituary1

DŽEVAD (HAKI) KRAMA

10.10.2020.
obituary1

MIRZA (SALKO) MILAK

09.10.2020.
obituary1

RAMO (JUSUF) HODŽIĆ

08.10.2020.
obituary1

NAZIF (NASUF) SPAHIĆ

08.10.2020.
obituary1

HASAN (MEHMED) KARIĆ

07.10.2020.
obituary1

NAIL (HUSEIN) HULIĆ

06.10.2020.
obituary1

REŠAD (HIDAN) KOŠ

05.10.2020.
obituary1

SAMIR (NEZIR) MEHIĆ

05.10.2020.
obituary1

RAIF (BAJRO) HODŽIĆ

02.10.2020.
obituary1

LATIF (MURADIF) MOCO

02.10.2020.
obituary1

VELIJA (SULJO) KARIĆ

01.10.2020.
obituary1

ASIM (KASIM) DURIĆ

28.09.2020.
obituary1

SADETA (Juso) KOVAČ

26.09.2020.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke


Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)

Saznajte više


Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146