Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

ALIJA (SALEM) SPAHIĆ

26.03.2019.
obituary1

IBRAHIM (HUSO) ĐAPO

25.03.2019.
obituary1

SAFET (IBRO) ALAĐUS

24.03.2019.
obituary1

ESAD (JAKUB) LANDŽO

23.03.2019.
obituary1

SENAD (EMIN) HODŽIĆ

22.03.2019.
obituary1

OSMAN (JUSUF) ŠABIĆ

18.03.2019.
obituary1

MUJKIĆ (HASAN) JUSUF

17.03.2019.
obituary1

INDIRA (Ifet) BIČO

16.03.2019.
obituary1

MIDHAT (NAZIF) SMOLO

14.03.2019.
obituary1

KASIM (IBRO) PLOČO

12.03.2019.
obituary1

JUSUF (AHMET) TINJAK

09.03.2019.
obituary1

EKREM (OMER) MEDARIĆ

07.03.2019.
obituary1

IZUDIN (SADIK) UK

07.03.2019.
obituary1

VELI (FEKO) BERISHA

04.03.2019.
obituary1

SEJAD (ABID) TOKAČA

01.03.2019.
obituary1

RAMIZ (HAJRO) BORČAK

01.03.2019.
obituary1

UZEIR (SALKO) BAUK

27.02.2019.
obituary1

SADIJA (HASAN) KALTAK

27.02.2019.
obituary1

AHMET (SALKO) MACIĆ

26.02.2019.
obituary1

KENAN (ISMET) PAŠIĆ

25.02.2019.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke

Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)
Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146