Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Predsjednici društva - Bakije


our-staff1

Ahbeg Ahbegović

our-staff2

Enver Muftić

our-staff3

Hasan Ljubunčić

our-staff4

Latif Alikadić

our-staff1

Muhamed ef Mujagić

our-staff2

Mustafa Fazlić

our-staff3

Neziraga Berberović

our-staff4

Sabit Mujezinović