Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Sekretari društva - Bakije


our-staff1

Adil Sokolović

our-staff2

Avdo Sadović

our-staff3

Fehim Sarić

our-staff4

Ibrahim Borić

our-staff1

Muhamed Bajraktarević

our-staff2

Osman Bajraktarević

our-staff3

Osman Ćepalo

our-staff4

Salih Ljabeta