Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Pokopno Društvo Bakije - nova stranica --> bakije.ba

Pokopno Društvo Bakije - nova stranica --> bakije.ba

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...